nákup za "vydřené" moriony

nákup za "vydřené" moriony