O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Od 4.května 2017 je knihovna přestěhována v budově Mateřské a Základní školy v Provodově. Těšit se můžete na nové útulné prostory, čtenářský počítač a obnovovaný knižní fond. Přístup je bezbariérový.

Obecní knihovna Provodov nabízí svým čtenářům, dětským i dospělým, široký výběr literatury, převážně beletrie, dětských knih a naučné literatury. Děti si zde mohou zahrát několik her a dospělí si zatím mohou v odděleném koutku v klidu prolistovat časopisy.

Obecní knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.