O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Od 4.května 2017 je knihovna přestěhována v budově Mateřské a Základní školy v Provodově. Těšit se můžete na nové útulné prostory, čtenářský počítač a obnovovaný knižní fond. Přístup je bezbariérový.

Obecní knihovna Provodov nabízí svým čtenářům, dětským i dospělým, široký výběr literatury, převážně beletrie, dětských knih a naučné literatury. Děti si zde mohou zahrát několik her a dospělí si zatím mohou v odděleném koutku v klidu prolistovat časopisy.

Od roku 2002 na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a obcí Provodov, metodicky vedou Obecní knihovnu Provodov pracovníci Obvodní knihovny Jižní Svahy ve Zlíně.