On-line katalog

provodov.kfbz.cz/#!/

Chcete-li znát nové knihy, vyberte z menu Zajímavé tituly - novinky, objeví se poslední novinky z našeho knižního fondu. (Nejsou v nich obsaženy knihy z výměnných souborů!) Chcete-li znát i předchozí novinky, zadejte  do rámečku na pravé str. obrazovky požadované datum.